FC Kairat: /

Dmitriy Nikolayev

Dmitriy Nikolayev

Role: Massage therapist 
Date of birth: 04.09.1975
Nationality: Kazakh
In Kairat from 2013