FC Kairat: /

Marat Baymukhanov

Marat Baymukhanov

Role: Team secretary
Date of birth: 11.02.1960
Nationality: Kazakh
In Kairat from 2015